Maskinflytt och tunghantering i Stockholm

Tunghantering och transport vid infrastrukturella arbeten

Flytt av infrastruktur som broar, anläggningar och järnväg

För uppdrag inom infrastruktur arbetar vi med järnvägsbroar, vägbroar, gångbroar och brokonstruktioner till industri och marina anläggningar. Vi är behjälpliga med all slags tunghantering vid bebyggelseutveckling, vilket vi har stor erfarenhet av. Vi adresserar och hanterar alla utmaningar med klimatanpassning, natur, markförhållanden, miljö, trafik, vägbanor, gångbanor, cykelbanor, grönområden samt vatten- och avloppsanläggningar.

Tillgänglighet – Säkerhet – Hållbarhet är våra nyckelord när vi arbetar med:

För allas säkerhet vid tunghantering inom infrastruktur

Våra medarbetare har gedigen utbildning och erfarenhet inom sina respektive yrkesområden samt innehar ID06, vilket innefattar Safe Construction som bland annat innebär:

Vi på Flytteliten i Stockholm är även utbildade inom arbete på väg. Detta krävs vid exempelvis avspärrningar och tillfälliga tunguppdrag vid vägar, när vi bland annat arbetar med lossning av långtradare eller spärrar av för lyft med kranbil eller mobilkran. Vi följer alla lagar och förordningar som krävs för samtliga trafikanters säkerhet.

Vi har kollektivavtal genom FORA och våra anställda har tillgång till utbildningar varje halvår.

Vi är fullt försäkrade i Trygg Hansa och Fora – men erbjuder utöver det, möjlighet att teckna tilläggsförsäkring till ett värde på över tio miljoner kronor.

Kontakta Flytteliten i Stockholm

Flytteliten i Stockholm hjälper till med allt inom tunghantering och transport. Inget uppdrag är för stort eller för tungt.

Kontakta oss