Tungtransport i Stockholm - hyra av kranbil

Tungtransport i Stockholm – med hjälp av moderna kranbilar & mobilkran

Här kan du boka tungtransport och hyra kranbil

Vid arbeten som kräver såväl lyft- som transportförmåga kommer våra kraftfulla och moderna kranbilar väl till pass. Vi använder kranbilar till att flytta, forsla och placera tunga föremål. I och med kombinationen av lyftkraft och transportförmåga fyller de en mycket viktig funktion i alla arbeten då tunga föremål ska flyttas och transporteras.

Boka transport av fordon

Vi på Flytteliten hjälper er att flytta såväl båtar som bilar med hjälp av våra moderna kranbilar. Kontakta oss redan idag för att se hur vi kan hjälpa just er.

Kranbilar för lyft och transport

Kranbilen är mångsidig och har ett flertal användningsområden. Vi använder våra kranbilar till allt från rörläggning till transport av olika maskiner så som mindre grävmaskiner. Kranbilar är ett viktigt komplement till andra typer av lyftmaskiner.

Våra kranbilar hör till de modernaste inom branschen, precis som alla våra övriga maskiner gör. Detta innebär hög kostnadseffektivitet, låg miljöpåverkan samt att den så viktiga säkerheten tillgodoses.

Mobilkran – ett smidigt alternativ vid tyngre lyft

En mobilkran är precis som det låter, en mindre lyftkran som är mobil. Lyftkapaciteten hos våra mobilkranar i Stockholm sträcker sig från fem ton och uppåt. När du klickar på en mobilkran i listan nedan får du tillgång till detaljerad information såsom lyftdiagram, mått, bilder och andra tekniska specifikationer.

Flytt och transport med hög kompetens och erfarenhet 

Våra medarbetare innehar ID06 och är väl utbildade och erfarna inom sitt yrkesområde.

Vårt ID06 innefattar utbildning i Safe Construction vilket bland annat innebär att:

Vi är även utbildade inom arbete på väg vilket är nödvändigt vid exempelvis avspärrningar och tillfälliga tunguppdrag vid vägar. Det kan handla om lossning av långtradare eller avspärrningar för lyft med kranbil eller mobilkran. Vi följer alla lagar och förordningar som krävs för samtliga trafikanters säkerhet.

Vi har kollektivavtal genom FORA och våra anställda har tillgång till utbildningar varje halvår.

Som kund hos oss är du givetvis försäkrad. Vid högre värden än de vanligaste försäkringarna täcker erbjuder vi tilläggsförsäkringar upp till mer än tio miljoner kronor.

Hyra kranbil

Vissa flyttar kräver speciella lösningar. Ska man flytta tunga saker kan man också bli tvungen att hyra kranbil. Behöver du en kranbil i samband med din flytt? Genom att anlita oss så slipper du hyra kranbil på egen hand – det ordnar vi åt dig och inkluderar den kostnaden i fakturan. 

Vi har lång vana av att arbeta med kranbil som redskap och vi vet vikten av god kommunikation med föraren av denna. Det kan hända olyckor och det är viktigt att man kan göra sig förstådd om någonting håller på att gå galet. Vi erbjuder alltid säkra lösningar inom tunga lyft och tunghantering – även då kranbilar används. 

Tungtransport – säkerhet

Hur kan man flytta någonting tungt från plats A till plats B? Tungtransport kan innebära att man måste använda sig av fordon som tar mycket utrymme längs vägarna och där exempelvis skylten med Bred Last ska användas.

Vi har inom vår utbildning inom tungtransport och säkerhet all den kunskap som krävs för att säkra både oss själva – och andra trafikanter – i samband med att lyft- och transport ska äga rum. Vi arbetar med olika avspärrningar och säkerställer en trygg och säker transport där ingen riskerar att skadas. 

Regler och lagar vid tungtransport

Så fort ett föremål med en tyngre vikt ska transporteras måste också säkerheten för andra trafikanter tas i beaktning. Vid tunga lyft står ofta den egna säkerheten i centrum – men vid tungtransport kommer även andra att påverkas. Vi har lång utbildning inom detta och vi följer alla de regler, lagar och föreskrifter som finns vid tungtransport. 

Det handlar om vår säkerhet – och om alla andras. I vissa fall kommer särskilda tillstånd att krävas – något vi hjälper dig att ordna – och i vissa fall kan man även vara tvungen att engagera en trafikledare. Vi hjälper dig med allt som rör detta. 

Vanliga frågor om tungtransport

Får ni transportera tunga föremål? 

Ja, vi har alla nödvändiga tillstånd som krävs för att genomföra en tungtransport. Vår personal har – givetvis – också rätt körkort för detta. 

Vad är en tungtransport? 

Tungtransport handlar, som namnet antyder, om att man ska flytta någonting som väger mycket från en plats till en annan. Om det sedan handlar om att flytta maskiner till industrin eller om att flytta ett kassaskåp till en privatperson spelar ingen roll. 

Når den totala vikten på transporten över ett visst antal kilon så handlar det om en tungtransport och med detta kommer också särskilda krav på utbildning, körkort och rätt transportmedel på köpet. Vi har alla tillstånd som krävs för att erbjuda tungtransport i Stockholm och vi kan hjälpa både privatpersoner och företag med professionella flyttar av tunga gods och föremål. 

Kontakta Flytteliten i Stockholm

Flytteliten i Stockholm hjälper till med allt inom tunghantering och transport. Inget uppdrag är för stort eller för tungt.

Kontakta oss