Riggning Stockholm

Riggning och Montering i Stockholm – inte enbart transportörer

Riggning inför hantering av tunga arbeten

Med oss på Flytteliten i Stockholm får du professionell hjälp med alla typer av riggning för hantering av tunga arbeten. Vi monterar takfästen för balkar vid flytt av tungt gods, riggar säkra ställningar för att kunna utföra tungjobb, utför olika former av förarbete inför ett avancerat lyft såsom exempelvis flytt av en rulltrappa, som kräver mycket specifika åtgärder för att transporteras, och mycket mer.

Projektering tillsammans med skyddsombud med flera ingår för att säkerställa att alla åtgärder vidtagits för att skydda alla inblandade som arbetar med uppdraget. Allt enligt gällande krav och föreskrifter.

Montering av flyttade objekt

Vi monterar och riggar nödvändig utrustning inför ett uppdrag. Vi hjälper dig att montera dina flyttade objekt på sin nya plats samt avetablerar och säkrar platsen efter uppdragets slutförande.

Kort sagt, vi arbetar alltid med en helhetslösning för våra kunder – från riggning och flytt till montering och slutförande av uppdraget.

Säkerheten är A och O

Hos oss på Flytteliten är vi mycket noggranna med säkerheten. Givetvis är alla våra medarbetare både välutbildade och erfarna inom sitt arbetsområde samt innehar ID06, ett standard för ID-kort som används på byggarbetsplatser och tryggar att ingen obehörig kan befinna sig på platsen ifråga. I vårt ID06 har vi utbildning i Safe Construction, vilket innebär att:

Vi är fullt försäkrade via Trygg Hansa och Fora samt erbjuder möjlighet till tilläggsförsäkringar vid arbeten med objekt av större värde såsom exempelvis vid flytt av konst, bank och sjukhus. Med tilläggsförsäkring finns möjlighet att försäkra upp till värden över tio miljoner kronor.

Vi är även utbildade inom arbete på väg vilket är nödvändigt vid exempelvis avspärrningar och tillfälliga tunguppdrag vid vägar. Det kan handla om lossning av långtradare eller avspärrningar för lyft med kranbil eller mobilkran. Vi följer alla lagar och förordningar som krävs för samtliga trafikanters säkerhet.

Vi har kollektivavtal genom FORA och våra anställda har tillgång till utbildningar varje halvår.

Kontakta Flytteliten i Stockholm

Flytteliten i Stockholm hjälper till med allt inom tunghantering och transport. Inget uppdrag är för stort eller för tungt.

Kontakta oss