Maskinflytt och tunghantering i Stockholm

Maskinflytt – vi flyttar tunga maskiner

Flytta tunga maskiner

Behöver ni professionell hjälp med att genomföra en maskinflytt? Vi har lång erfarenhet av att flytta tunga maskiner och kan visa upp referenser från olika företag, entreprenörer och koncerner inom verkstad och industrier. 

En flytt av tunga maskiner innebär alltid vissa risker. Dels i form av att det kan innebära personskada – allvarliga sådana – och dels materiella skador där maskinen som ska flyttas kan gå sönder. 

Anlitar ni oss för en maskinflytt garanteras ni en seriös och kunnig partner som ser till att maskinen på ett smidigt sätt flyttas från punkt A till punkt B – oavsett hur långt det är mellan dessa punkter. Vi ser till att jobbet sker på ett säkert sätt och vi ser, genom vår effektivitet, till att maskinen snabbt kan sättas i bruk på plats i den nya lokalen vilket gör att ni kommer igång med produktionen direkt. 

Behöver ni boka professionell maskinflytt? Kontakta oss redan idag! Vi återkopplar så snart som möjligt och påbörjar planering av projektet. 

Planering är A och O vid maskinflytt

Vi arbetar med allt från riggning, baxning, tungtransporter, tunga lyft och med maskinflyttar. Vårt företag har över 50 års vana och erfarenhet av att flytta tunga föremål hos både privatpersoner och företag. 

Att genomföra en maskinflytt kan ske på olika sätt och vi kan – då möjlighet finns – använda oss av både mobilkran eller av vanliga, mer traditionella kranar.

Varje uppdrag är unikt och vilket tillvägagångssätt som används beror helt på vilka förutsättningar som finns, vad som ska lyftas – och flyttas – och hur exempelvis miljön ser ut. Även väder och vind spelar in i vår bedömning. 

Störst fokus på säkerhet 

Oavsett vilken typ av metodik vi kommer att använda oss av finns alltid det största fokuset på säkerhet. Tunga lyft och maskinflyttar innebär en risk för skador. Vi ser alltid till att genomföra en riskanalys och upprättar en plan för lyftet baserad på denna. 

Få företag i Stockholm har samma kunskap som vi då det handlar om tunga lyft. En kunskap som vi också kan verifiera genom vårt ID06 som innefattar en gedigen utbildning inom Safe Construction. Det är en trygghet för dig som beställare – och likaså är en annan trygghet den att vi arbetar under försäkring. Som beställare av våra tjänster kan du även lösa en tilläggsförsäkring till ett värde om 10 miljoner kronor. 

Vi arbetar nära våra kunder

Kommunikation är viktigt vid en maskinflytt. Dels sett till den kommunikation som måste finnas i samband med att ett lyft sker – alla måste veta vilken uppgift man har, vad som ska göras och hur det ska genomföras. 

Men, dels så handlar det även om en kommunikation mellan oss som utförare och dig som beställare. Du ska veta vad som sker – och vi ska veta vad som förväntas av oss. Genom detta undviker vi missförstånd och får ett resultat som ligger i linje med dina förväntningar. I samband med en maskinflytt kan vi ta hand om hela logistiken och sköta allt från start till mål där även tungtransport inkluderas i tjänsten. 

Vårt mål är att bygga långsiktiga samarbeten med våra kunder. Vi ska vara det självklara valet även nästa gång du behöver professionell hjälp med en maskinflytt eller med något typ av tungt lyft.

Välkommen till Flytteliten – experten på maskinflytt i Stockholm! 

Kontakta Flytteliten i Stockholm

Flytteliten i Stockholm hjälper till med allt inom tunghantering och transport. Inget uppdrag är för stort eller för tungt.

Kontakta oss