Flytta tungt, flytta tunga saker

Flytta tunga saker i Stockholm är vår expertis

Vi hjälper dig att flytta tungt

Flytteliten i Stockholm AB är verksamma inom tunghantering i Stockholm. Detta är vår expertis men vi arbetar även med ett helhetskoncept som förenklar för dig som kund. Vi erbjuder dig hjälp med hela din flytt, vilket innefattar planering, projektering, tunghantering, flytt, montering och slutligen återvinning. Vi erbjuder även magasinering och mellanlagring på vårt höglager i Tumba.

Våra medarbetare är välutbildade och erfarna inom tunga lyft och transporter och säkerheten sätter vi alltid först. Vi innehar ID06, SSG samt utbildningar och certifikat inom bland annat säkra lyft, heta arbeten, liftutbildning, fallskydd och hjärt- lungräddning.

Flytta tunga saker – så arbetar vi

Då det kommer till att flytta tungt och att flytta tunga saker är erfarenhet viktigt. Man tjänar på att ha vana av tidigare jobb då detta minimerar riskerna. Varje uppdrag är unikt. Även om det handlar om att en maskin som vi har erfarenhet av att flytta tidigare ska lyftas så spelar saker som miljö och lokalens utformning in i hur vi tar oss an uppdraget. 

Vi börjar alltid med att genomföra en gedigen riskanalys av projektet. Utifrån denna bestämmer vi sedan vilket tillvägagångssätt som ska användas för lyftet. Inför lyftet går vi sedan – tillsammans – igenom vad som ska göras, vem som ska sköta vad och ser till att alla har sina roller och uppgifter klara för sig. 

Vi är utbildade inom säkra lyft och det är viktigt då den kunskapen gör att vi aldrig tar onödiga risker. Säkerheten går alltid först och man kan aldrig stressa sig igenom ett projekt. Vi arbetar lugnt, metodiskt och har en öppen kommunikation med varandra – hela vägen från start till mål. 

Vad ska man tänka på när man flyttar tungt?

Det absolut viktigaste man ska tänka på i samband med tunga lyft är säkerhet. Ett tungt lyft innebär en ökad risk – både för de som lyfter och för de som befinner sig i närheten.

Det största fokuset för oss ligger alltid på att lyftet – och flytten – ska kunna genomföras utan att det finns någon risk för skador på person eller på egendom. I övrigt ska man även tänka på att kommunikationen måste finnas där. 

Ska ni som exempelvis ett kompisgäng bära någonting tungt är det viktigt att ni hela tiden pratar er igenom lyftet och säkerställer att alla har ett bra grepp, att man orkar och att det går enligt plan – och att alla givetvis är ärliga också. Ett omtag och ett nytt försök är aldrig ett misslyckande. Det kan rädda er från allvarliga skador. 

Vad ingår i tunga lyft?

Tunga lyft kan dels handla om att lyfta exempelvis maskiner inom industrin – radiatorer, elcentraler, ventilationssystem –  och om tunghantering inom exempelvis infrastruktur. Ska exempelvis en bro byggas, en väg anläggas eller om det handlar om ett större byggprojekt så innebär detta också att en massa tunga föremål måste flyttas från punkt A till punkt B. 

Tunga lyft kan även ha en mer privat karaktär där du som privatperson behöver professionell hjälp med att exempelvis flytta ett piano, ett kassaskåp – eller få din nya bergvärmepump på plats. 

Vi erbjuder vår expertis inom alla dessa områden och vi gör ingen skillnad på vad det handlar om. Oavsett om det handlar om att lyfta och transportera en flygel till dig som privatperson eller om att få en ny maskin på plats till en verkstad så ligger fokuset på att genomföra ett säkert och tryggt jobb. 

Flytta tunga saker utan hiss

Kan man flytta tunga saker utan hiss? Självklart. Faktum är att det för oss nästan uteslutande handlar om just detta. Även om det finns en hiss så begränsas användningen av en sådan ofta av en maxvikt – en vikt som man lätt kommer upp till om det handlar om exempelvis ett piano eller ett kassaskåp. Vi arbetar istället med andra lösningar där vi primärt använder oss av vår egna styrka som hjälpmedel. 

Kort sagt: vi lyfter och vi bär det tunga föremålet och tar det ner för trapporna. I många fall sker detta med olika bärselar som dels gör lyften lättare och som dels även ser till att fördelningen av totalvikten sprids ut jämnt mellan alla som är delaktiga i att lyfta och bära. I vissa fall kan vi även använda oss av andra lösningar där det tunga föremålet tas ut på utsidan av huskroppen. Givetvis sker detta kontrollerat och med största fokus på säkerhet. 

För dig som privatperson kommer hissen att vara ett hjälpmedel, men var alltid noggrann med att läsa av maxvikten innan den används. Det gäller även då du ska flytta exempelvis en massa kartonger. 

Flytta tungt – hjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel att använda sig av i samband med tunga lyft och tunghantering i Stockholm. Handlar det om att vi anlitas för att exempelvis lyfta ett piano kan vi klara oss långt med att använda bärselar. Dessa gör att vikten fördelas jämnt mellan alla som bär – och att den också hamnar på rätt ställen på kroppen där exempelvis benen får arbeta mer än ryggen. 

Andra situationer kräver andra hjälpmedel. Det kan då handla om att man använder sig av en lyftkran för att få en tyngre maskin på plats inne på en industri. Vi har alla de hjälpmedel som krävs och anpassar användningen av dessa utifrån varje uppdrags unika förutsättningar. Vilket hjälpmedel – och vilket typ av lyft och flytt som ska göras – vi väljer är alltid frukten av en genomtänkt planering och en noggrann riskanalys.

Kontakta Flytteliten i Stockholm

Flytteliten i Stockholm hjälper till med allt inom tunghantering och transport. Inget uppdrag är för stort eller för tungt.

Kontakta oss