Här ser ni ett urval av de arbeten som vi har utfört.