Tunga Lyft & Tungtransporter

Hög kompetens och säkerhet inom tunga lyft

Gemensamt framåt som Flytteliten i Stockholm AB

Från flera flyttfirmor i Stockholm, gick vi ihop 2016 för att göra det vi älskar mest och har därmed skapat ett team inom alla moment av tunga lyft & tungtransporter.

Vi som arbetar på Flytteliten i Stockholm AB har en gedigen kunskapsbank och erfarenhet från flera år på fält och kan ganska säkert erkänna att vi har varit med om det mesta som härrör tunguppdrag. Vi söker alltid nya specialuppdrag/projekt inom Storstockholm och vi älskar dem unika projekt och utmaningar som omfattar allt tungarbete. Vi är idag specialinriktade mot tungtransporter och tunga lyft som är ungefär 90 % av våran huvudsyssla inom företaget. Vi har genom bara ett par år nu tillsammans i Flytteliten i Stockholm AB visat våra kunder och samarbetspartners att vi är här för att stanna. Med mångsidigt kunnande har vi visat att vi är ett företag att konkurrera mot.

50 år av tunga lyft & erfarenhet i bagaget

Vi anställda har tillsammans över 50 års erfarenhet sammanslaget och är specialutbildade att utföra alla uppdrag inom marknaden.

Vi arbetar mobilt i större utsträckning och sköter försäljning ute på fält, på så sett kan vi vara snabbt på plats när uppdrag dyker upp. Våra fordon är fullutrustade för de flesta uppdrag och kan utföras direkt på beställning samma dag. Vi besitter också avancerad utrustning för de allra största projekt som finns i vårt lager, där kan vi också erbjuda lagerhållning efter förfrågan.

Samtliga i företaget har haft ledande roller inom tunghantering på tidigare firmor och har samlat lång erfarenhet och kunskap från de fältarbetet och de kontinuerliga utbildningar som framtagits under åren. Vi kan stolt påstå oss vara en av det komptensberikade företag som finns inom marknaden. Vårt arbete sker genom genuint samtal, noggrant förarbete samt riskbedömningar och analysrapporter för er och vår trygghet. Våra anställda på tunggruppen är väl förbereda och har alltid genomgång innan uppstartsdag, där bland annat säkerhet och riskanalyser samtalas obligatoriskt i grupp.

Kundens och vår säkerhet ligger i fokus

Vårt största fokus är du som kund och ni kan alltid känna er väl informerade i projektet under processen gång. Det kan tyckas tjatigt men noggrant förarbete, säkerhetsanalyser, gruppsamtal, skissning inför projekt är pricken över i:et på Flytteliten i Stockholm AB, vi tar under inga omständigheter risker eller chansningstagande under vårt arbete. Vi håller upprättade stadgar inom företaget mot nolltolerans av all slags olycksfall. Problem kan ibland uppstå p.g.a. ändrade omständigheter eller nya förutsättningar där uppdraget skall hållas till, om så ett problem uppkommer jobbar vi så säkert och snabbt vi kan för en lösning och efter vidare samtal och analyser fullfölja ett komplett utförande av uppdrag. Med rätt arbetsklädsel, attityd, noggrannhet, uppsikt och tålamod tryggar vi ett olycksfritt arbetsklimat tillsammans i Sverige.

Policy, säkerhet och rätt utrustning är A-O

Vi arbetar idag med högteknologisk utrustning, bockar, balkar, robotmaskiner etc. som är till vår hjälp när kranbil eller mobilkran inte är ett alternativ. Vi är därför utbildade inom SSG och säkra lyft, samt många fler utbildningar och vi har rätt kunskap att säkra plats, innan byggnation och riggning påbörjas eller avslutas. Varje tillfälle är unikt och teamet på Flytteliten i Stockholm jobbar därför säkert, lugnt och kontrollerar alltid den skyddsutrustning som arbetsmiljölagens föreskrifter och lagar kräver för vistande inom industri, byggen och infrastruktur.

Vi skall allt hålla tydlig kommunikation med varandra, kranförare, samarbetspartner och såväl kunden så att faror och olyckor förhindras vid varje projekt under ledning av Flytteliten i Stockholm AB.

Vi har idag många återkommande kunder och nära samarbeten med ledande företag. Vi sätter särskilt kunden i fokus och vi skall alltid ge ett seriöst och professionellt bemötande vid varje tillfälle.

Vi ska respektera varandras arbete, kultur och etnicitet och visar respekt för den kompetens vardera parter besitter. Problemlösningar uppstår alltid vid ett eller annat tillfälle inom tunga lyft oavsett vilka analyser, planering och säkerhetsåtgärder som har utförts innan, det kan exempelvis bestå av ny förutsättningar, hinder, eller missbedömning i mått eller annat, detta är såklart den mänskliga faktorn. Vad vi i Flytteliten Stockholm AB vet vid problem är att behålla lugn och tålamod samt fortsatt säkerhet utan avvikelse.

Säkerhetsanalyser, säkerhetsprototokoll & väl utbildad personal

Vi Följer de säkerhetsanalyser som besiktningsprotokoll föreskriver och fullföljer endast vid uppkomst av förändrad händelseförlopp i projekt de nya analyser och säkerhetsåtgärder som tillskrivits protokollet.

Anställda inom Flytteliten i Stockholm AB uppvisar dokumenterad utbildning som krävs för vistelse och arbete inom samtliga uppdrag, Vi förutser olyckshändelser genom alltid genomgå det säkerhetsföreskrifter som finns i säkerhetsanalysen.

Vi rekommenderar endast att våra kunder anlita företag så som oss och det ledande konkurrenter som finns inom den specialiserade kategorin tunga lyft. Flytteliten i Stockholm AB arbetar inte vid sidan av eller utför arbeten med icke utbildad personal, då det kan ske förödande konsekvenser på arbetsplats.

Vi har och kan påvisa utbildad personal inom allt som uppdraget kräver innan uppstartens gång. Exempel på dessa är, säkra lyft, ssg, fallskydd m.m

Vi projekterar och analyserar hela projekt stora som små. Om er verksamhet eller byggnation behöver hjälp med ett uppdrag genom en så kallad helhetslösning kontakta oss gärna via telefon, så bokar vi ett möte där vi gemensamt tittar över ritningar, projekt och erbjuder i samband med mötet kostnadsfri konsultation och riskanalyser.

Tack för ert förtroende! Flytteliten i Stockholm AB – Vi lyfter Sverige!

Kontakta Flytteliten i Stockholm

Flytteliten i Stockholm hjälper till med allt inom tunghantering och transport. Inget uppdrag är för stort eller för tungt.

Kontakta oss