Att flytta ett helt kontor är en känslig sak. Det mesta av arbetet måste kunna fungera samtidigt med flytten, så få avbrott som möjligt är det mest optimala. Vi på Flytteliten kan detta med att flytta kontor på ett sådant sätt att arbetet inte drabbas av störningar.

Den bästa lösningen är att när personalen lämnar arbetet på det gamla stället så flyttar vi och gör det klart till nästa arbetspass som sker på det nya stället. Flytteliten har lång erfarenhet av sådana kontorsflytt och sköter hela saken galant och för kunden på det mest effektiva sättet. Lämna med förtroende hela din kontorsflytt till oss.

Vi besiktar kontoret

Naturligtvis varierar behoven från fall till fall, med olika utrustning och olika mycket som ska flyttas med. Just därför genomför vi kostnadsfria besiktningar för att säkerställa just ditt kontors behov. Skall möbler monteras ner och sedan sättas ihop på det nya kontoret så fixar vi det. Skall datorer och kablar behandlas på speciella sätt, så gör vi det. Vår personal är kompetent och kunnig på området kontorsflytt.

Vi flyttar allt

Vår service för kontorsflytt är allt från ett litet kontor med bara några få arbetsplatser till ett kontorslandskap med flera hundra arbetsstationer. I steg ett planerar vi tillsammans med dig när flytten ska ske och hur den ska ske, därefter förbereder vi transporterna.

Vi hanterar dokumentskåp, kassaskåp, värdeskåp och all tyngre utrustning som kopiatorer och maskiner. Har du behov av hjälp med flyttlådor och packning så säg till. Vi kan tillhandahålla den servicen med.

Ställ bara dina önskemål till oss så lämnar vi en godtagbar offert som du kan räkna med är mycket konkurrenskraftig inom branschen. Flytteliten är ett företag med anor som klarar vilken flytt som helst, så lämna din kontorsflytt i våra trygga händer. Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig.