Infrastruktur

Vi arbetar med järnvägs-, väg-, och gångbroar samt med brokonstruktioner till industri och marina anläggningar.
Vi har stor erfarenhet att vara behjälpliga med all slags tunghantering vid bebyggelseutveckling, där vi adresserar och hanterar alla utmaningar med klimatanpassning, natur, markförhållanden, miljö, trafik, väg-, gång- och cykelbanor, grönområden och vatten- och avloppsanläggningar.
Tillgänglighet, säkerhet och hållbarhet är nyckelorden när vi arbetar med:

  • Tunga lyft – Tunghantering Montering- Tungtransporter – Kranarbete
  • Hantering av tunga objekt – rullande utrustning
  • Fast utrustning
  • Anläggningsarbete- och konstruktioner
  • Renovering eller nybyggnation av stationer

Behöver du hjälp?