Att flytta piano är ett ganska spektakulärt som kräver både kunskap och rätt utrustning. Risken att skada pianot om det inte utförs professionellt är stor. De är oftast mycket tunga och otympliga att flytta samtidigt som de är känsliga för slag och stötar. Svårigheter kan också vara att det är trångt om utrymme, det ska förflyttas i trappor och så bör man ha rätt transportslag. Ett litet släp är i många fall inte tillräckligt vare sig ur säkerhet eller storlek.

Kompetens och erfarenhet

Vi på Flytteliten har allt som krävs för att flytta ett tungt piano oavsett varifrån eller till vad. Vi har kunnig och erfaren personal, vi har rätt utrustning och vi har fordon som klarar flytten galant. Att flytta ett piano själv med oerfaren hjälp kan bli både ett riskfyllt företag ur flera aspekter.

Ekonomiskt om man skadar pianot eller annat på vägen men även för de bärare som ska förflytta pianot om de skadar sig. Hamnar man under ett tungt piano kan det bli frågan om allvarliga skador. Dessutom kostar det att hyra bärselar och rullbräda med mera.

Med Flytteliten ingår detta samt personalkostnad beräknad per timme. Det är även mycket effektivare. Om du ska flytta ett piano så kommer det troligtvis ta en dag medans vi kanske gör samma flytt på en timme ut och en timme in plus transporttid.

Kostnadsfri förfrågan

Ofta tror man att flytthjälp är en dyr historia men med Flyttelitens låga prissättning och RUT- avdrag tar man sig råd när det gäller tunga lyft och expertflyttning. För att rätt kunna bedöma och upprätta en kalkyl bör en besiktning utföras.

Vi genomför den kostnadsfritt naturligtvis och kan sedan lämna en offert. Man bör som regel vara fyra personer för ett tungt piano men ibland kan vi som experter klara det på färre, allt beror på den bedömning som görs.