Att tänka på vid en industriflytt

Det är inte ovanligt att industriföretag växer ur sina nuvarande lokaler och därav blir tvungna att flytta till nya, större utrymmen. Något som kan ställa till med stora problem i form av b.la. produktionsbortfall om flytten inte sker på korrekt sätt. Vi tänkte därför dela med oss av våra bäst tips, samt berätta mer om hur vi på Flytteliten kan bistå med hjälp vid industriflyttningar!

Industriflyttningar – krävande projekt

Att flytta en hel industri med tillhörande utrustning och maskineri är väldigt krävande. Det är ett projekt som ställer stora krav på alla inblandande. Först och främst gäller det att man inte skadar några maskiner då dessa är väldigt värdefulla. Därefter gäller det att flytten sker på ett effektivt sätt för att minimera produktionsbortfallet.

Som du säkerligen förstår finns det många faktorer som avgör huruvida lyckat ett projekt av denna kaliber blir. Nedan tänkte vi därför dela med oss av våra bästa tips för att lyckas med en industriflytt.

3 tips för en lyckad industriflytt

  1. Lägg stor vikt vid planeringen – Något som är genomgående viktigt vid alla typer av flyttar är god planering. Vid ett projekt av denna kaliber är det dock ännu viktigare. Det gäller att noga planera vart all utrustning ska placeras i de nya lokalerna, vid vilken tidpunkt flytten ska ske, samt hur maskinerna ska tas in.
  2. Använd rätt utrustning – Att flytta så pass stora och tunga maskiner som oftast finns i industrier, kräver ett tungt artilleri. Det gäller med andra ord att veta vilken utrustning som behövs för att hantera de maskiner som finns.
  3. Att använda fel flyttutrustning kan få förödande konsekvenser. I värsta fall kan maskiner gå sönder, vilket riskerar att leda till flera veckors produktionsbortfall. Något som inget företag vill uppleva.
  4. Ta hjälp av utbildad personal – Oavsett om ni planerar att genomföra er industriflytt på egen hand eller också ta in extern hjälp, bör ni säkerställa att de som utför arbetet är utbildade för tunghantering. Att dem innehar lift- och fallskyddsutbildning är också angeläget. På så sätt säkerställer ni att genomförandet blir både professionellt och säkert.

Överlåt er industriflytt till Flytteliten

Om ni vill vara säker på att er flytt sker på ett professionellt och säkert sätt, kan ni med fördel ta hjälp av oss på Flytteliten!

När ni väljer att anlita oss kan ni vara säkra på att vi besitter den kunskap, erfarenhet och utrustning som projektet kräver. Samtliga av våra medarbetare är särskilt utbildade för tunghantering. De kan tekniken och innehar den fysiska styrkan. Till sin hjälp har de också utrustning och maskiner för att klara arbetet.

Utöver detta innehar vi även trafiktillstånd, kollektivavtal, ID06 och medlemskap i Transport BA. Ring oss direkt på 08–31 76 00 eller mejla oss på info@flytteliten.nu om ni önskar en lyckad industriflytt i Stockholm.

Kontakta Flytteliten i Stockholm

Flytteliten i Stockholm hjälper till med allt inom tunghantering och transport. Inget uppdrag är för stort eller för tungt.

Kontakta oss