3 tips när du ska flytta en värmepump

Värmepumpar är både tunga och otympliga objekt. Det är däremot också ömtåliga och bör därför hanteras varsamt när de ska förflyttas från punkt a till b. I denna artikel tänkte vi därav dela med oss av våra bästa tips på hur du gör för flytta värmepump, samt berätta mer om hur vi på Flytteliten kan bistå med hjälp.

Flytta en värmepump – ett krävande jobb

Som tidigare nämnts är värmepumpar både tunga och stora. De är dessutom mycket ömtåliga och ställer därav stora krav på de som är inblandade i flytten. Om det gäller en värmepump som är inkopplad i en bostad eller företagslokal gäller det också att man demonterar den på korrekt sätt.

Tursamt nog så går dessa krävande projekt enkelt att lösa, förutsatt att man är förberedd och vet vad man ska göra. Nedan tänkte vi därför dela med oss av våra bästa tips för en lyckad värmepumpsflytt.

3 tips för en lyckad värmepumpflytt

  1. Planera, planera, planera – Om du har läst någon av våra tidigare artiklar så är du troligtvis medveten om hur viktigt det är med planeringen. Den är alltid a och o när det kommer till flyttprojekt. Stora som små.
  2. Se exempelvis till att göra ”flyttvägen” är helt fri från andra föremål, säkerställ att värmepumpen kan tas ut den tänkta vägen, samt planera för när själva flytten ska ske. Krävs det fordonstransport så vill du nämligen undvika tider då det är risk för köbildning.
  3. Använd tillräckligt med mankraft – För att kunna hantera värmepumpen på ett säkert och varsamt sätt gäller det att man använder tillräckligt med mankraft. Detta är också viktigt för att undvika onödiga skador.
  4. Ta hjälp av lämpliga redskap – Även om man använder tillräckligt med mankraft så kan det även vara fördelaktigt att ta hjälp av lämpliga redskap. Exempel på sådana är bärsele och pirra/säckkärra beroende på vilka förutsättningar som finns i bostaden eller lokalen.

Ta hjälp av Flytteliten

Om du vill vara säker på att din värmepumpsflytt sker på ett säkert och professionellt sätt, kan du med fördel ta hjälp av oss på Flytteliten!

När du väljer att anlita oss för att flytta en värmepump kan du vara säkra på att vi besitter den kunskap, erfarenhet och utrustning som projektet kräver. Samtliga av våra medarbetare är särskilt utbildade för tunghantering. De kan tekniken och innehar den fysiska styrkan. Till sin hjälp har de också utrustning och maskiner för att klara arbetet.

Utöver detta innehar vi även trafiktillstånd, kollektivavtal, ID06 och medlemskap i Transport BA. Ring oss direkt på 08–31 76 00 eller mejla oss på info@flytteliten.nu om ni önskar en lyckad värmepumpsflytt i Stockholm.

Flytta luftvärmepump

Behöver du hjälp med att flytta värmepump kan du med fördel kontakta oss. Vi hjälper dig att både få din nya luftvärmepump på plats – samtidigt som vi också kan flytta din gamla modell. Vi har lång vana av att flytta luftvärmepump och kan se till att din investering kommer på plats på ett tryggt och säkert sätt. 

Vår personal har lång och gedigen kunskap och erfarenhet och det ger dig ett både tryggt och effektivt utfört arbete. Vårt jobb gör att du snabbt kan få din värmepump installerad och i bruk – det gör att du också kan börja tjäna pengar på en lägre räkning för uppvärmning och energi. 

Flytta bergvärmepump

Har du investerat i en bergvärmepump? Det handlar då också om att få denna på plats i ditt hem. Normalt levereras en bergvärmepump till din dörr, men därefter åligger det dig att få den på plats innan en installation kan ske. Vilket är långt ifrån enkelt sett till en bergvärmepump är tung – och att de ofta handlar om en placering i källaren.

Med oss blir det inga problem. Vi kan hjälpa dig att flytta din bergvärmepump och få den på plats så att en säker installation kan ske. Har du en gammal värmepump så kan vi givetvis flytta på denna i samband med att den nya värmepumpen anländer.

Kontakta Flytteliten i Stockholm

Flytteliten i Stockholm hjälper till med allt inom tunghantering och transport. Inget uppdrag är för stort eller för tungt.

Kontakta oss